You are currently viewing Kompetentni liderzy – prężne organizacje

Kompetentni liderzy – prężne organizacje

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń pn.„Kompetentni liderzy – prężne organizacje”. Program służył wspieraniu mieszkańców gminy Żyraków, którzy posiadają potencjał do aktywnego działania na rzecz zmian w lokalnym środowisku oraz wzmocnieniu i dostarczeniu narzędzi potrzebnych do podjęcia konkretnych działań w lokalnych społecznościach. Odbyły się warsztaty z zakresu: budowania relacji w grupie, kreowania wizerunku i autoprezentacji, twórczej motywacji i rozwoju osobistego, budowania poczucia własnej wartości, pozyskiwania nowych źródeł finansowania i dysponowania środkami publicznymi oraz spotkania integracyjno – rozwojowe z elementami aktywności fizycznej. Dwa szkolenia to weekendowe dwudniowe wyjazdy. W projekcie wzięło udział 20 osób ze Straszęcina, Góry Motycznej, Żyrakowa, Woli Żyrakowskiej, Dębicy i Grabin. Wszyscy uczestnicy działają na rzecz mieszkańców gminy Żyraków. Reprezentują lokalne stowarzyszenia: Stowarzyszenie Mój Straszęcin, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich ze Straszęcina, Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska w Straszęcinie, Grupa Odnowy Wsi Straszęcin, Ochotnicza Straż Pożarna Straszęcin, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej. Spotkania szkoleniowe oprócz rozwijania praktycznych kompetencji społecznych, wyzwoliły potencjał, pozwoliły spojrzeć przez pryzmat nabywanych umiejętności na wiele problemów inaczej – takie i inne opinie o organizowanych szkoleniach wystawiają jej uczestnicy – liderzy, którzy chcą działać na rzecz mieszkańców gminy Żyraków. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej dofinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zobacz galerię