You are currently viewing “Cud miód – od pomysłu do sukcesu”

“Cud miód – od pomysłu do sukcesu”

W środę w Dworku w Straszęcinie odbyło się niecodzienne spotkanie ze Stowarzyszeniem Milenium – Brzeźnica 2007. Przewodnikiem po przedsięwzięciach stowarzyszenia była Irena Nowak, Agnieszka Żurek i Młodzieżowe Liderki Ola i Karolina. Panie opowiedziały nam o sukcesie miodowego projektu, który stał się modelowym działaniem w programie Równać Szanse i przedstawiły publikację “Cud miód – od pomysłu do sukcesu”! Gratulujemy!