You are currently viewing Zdjęcia nie pójdą do szuflady

Zdjęcia nie pójdą do szuflady

W poprzednim roku Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej wyruszyło rowerami, aby odnaleźć urokliwe miejsca w gminie Żyraków. Uczestnicy projektu „W poszukiwaniu magii miejsc” wystawili zdjęcia – efekty swoich wycieczek w Dworku w Straszęcinie, ale – jak twierdzi Diana Wójcik, współorganizatorka inicjatywy – żałowali, że fotografie po wystawie zostały zamknięte w domowych szufladach, dlatego Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, odpowiadając na pomysł mieszkańców, chce dać drugie życie tym zdjęciom. Członkowie stowarzyszenia, dzięki pozyskanym środkom finansowym z PROW- u, chcą wydać album „Ojcowizna fotografią malowana, czyli niezwykłe miejsca w gminie Żyraków”. Będzie to publikacja w całości tworzona przez mieszkańców gminy Żyraków. „Część materiałów fotograficznych już mamy zgromadzone, ale nie chcemy zamykać drogi chcącym wziąć udział w tworzeniu publikacji, dlatego zachęcamy mieszkańców sołectw należących do gminy Żyraków, aby zgłosili chęć wzięcia udziału w działaniu poprzez udostępnienie zdjęć” informuje Diana Wójcik. Zdjęcia będą ujęte w obrębie obszarów:
Niemi świadkowie przeszłości, czyli rezydencje, dwory, parki dworskie…
Magia sacrum, czyli świątynie światłem malowane…
Urok Ojcowizn zamkniętych w wiejskich zagrodach …
Niepowtarzalne piękno ciszy mogił, kapliczek, przydrożnych krzyży…
Perły krajobrazu Małej Ojczyzny, czyli pola, łąki, jary, rzeki, lasy…
Spojrzenie w przyszłość…