You are currently viewing Świetlica „ZGRANA ZAŁOGA”

Świetlica „ZGRANA ZAŁOGA”

Od września przy szkole w Nagoszynie dzięki grupie nieformalnej „Razem dla Nagoszyna”, którą tworzą rodzice dzieci i młodzieży oraz nauczyciele ZSP w Nagoszynie i współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Zdziałamy Więcej działa Świetlica “Zgrana załoga”. Dzięki pracy wolontariuszy (nauczyciele, rodzice, członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej) zajęcia świetlicowe odbywają się 3 razy w tygodniu po 3 godziny. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych, darmowych, tanecznych rozwijają się podczas korzystania z gier edukacyjnych, manualnych. Świetlica pełni funkcję kulturotwórczą, opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, integrującą środowisko. Z ramienia stowarzyszenia działania koordynuje Diana Wójcik.
Inicjatywa dofinansowana jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.