You are currently viewing Przez współpracę do sukcesu

Przez współpracę do sukcesu

Krystyna Kania, prezes Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej podczas uroczystej Gali w Dębicy w Wiluszówce odebrała z rąk Ryszarda Pajury, redaktora naczelnego Obserwatora Lokalnego nominację Człowieka Roku 2013 za działalność społeczną. Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej działa na rzecz zmian w społecznościach lokalnych, jest pomysłodawcą i organizatorem oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Przez Obserwatora Lokalnego zauważone zostały działania stowarzyszenia:
– zebranie i opublikowanie ponad 1200. fotografii w formie książki „Ocalić wspomnienia-zatrzymać czas”,
– współorganizowanie w Zasowie imprezy plenerowej „Z tradycją w przyszłość”,
– organizowanie cyklu szkoleń „Każdy mocny – wszyscy skuteczni” w tym dwóch trzydniowych, wyjazdowych do Zakopanego i Krynicy,
– koordynowanie akcji zbierania zakrętek, przy czym dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc osobom niepełnosprawnym,
– organizowanie rajdów rowerowych po gminie Żyraków,
– przeprowadzenie konkursu fotograficznego i przygotowanie wystawy w Dworku w Straszęcinie „W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków”,
– przypomnienie losów Józefa Dziurgota w formie spotkań w Nagoszynie i Górze Motycznej oraz opublikowanie informacji o jego losie w książce „Z Góry Motycznej na Monte Cassino”.
W 2013 roku Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów z Konina opisało działania Krystyny Kani w publikacji „AKTYWNE KOBIETY PODKARPACKICH WSI”, zwracając uwagę na jej zaangażowanie społeczne.
Nominowana podkreśla: „Nominacja jest zwróceniem uwagi na pracę całego stowarzyszenia, bo działalność społeczna jest działalnością zespołową. I nie byłoby nominacji, gdyby nie praca członków stowarzyszenia, ich otwarte umysły i serca, ich pomysły i pasje oraz zapał do działania na rzecz mieszkańców gminy Żyraków, więc ukłon w stronę wszystkich członków stowarzyszenia, którym przyświeca idealistyczne przesłanie: tyle w nas dobrego, ile potrafimy dać z siebie innym.”
Obecny podczas uroczystej gali wójt gminy Żyraków, Marek Rączka zwracał uwagę, że „osoby, które integrują społeczność lokalną, realizując często nowatorskie pomysły, są kapitałem społecznym nie do przecenienia. Członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej inicjują, współpracują, angażują, zachęcają do działań, a co najważniejsze działają dla ludzi i wraz z nimi.”