You are currently viewing PROM – Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

PROM – Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej wzięło udział w opracowaniu „Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla powiatu dębickiego na lata 2014-2020” w ramach projektu „PROM – Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego”.
Projekt objął swym zasięgiem siedem powiatów województwa podkarpackiego: dębicki, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski oraz rzeszowski grodzki i rzeszowski ziemski .
Głównym celem projektu było zawiązanie lokalnych partnerstw (współpracy trójsektorowej) pomiędzy pracownikami sfery publicznej, pozarządowej i biznesowej w celu opracowania i wdrożenia powiatowych strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu 28 spotkań z przedstawicielami różnych społeczności lokalnych w poszczególnych powiatach. Spotkania miały charakter konsultacji i warsztatów strategicznych.
Strategia była tworzona metodą partnersko-ekspercką z doradztwem towarzyszącym, świadczonym przez zespół ekspercki. Strategia powstawała w trakcie spotkań roboczych partnerstwa realizowanych w kolejnych tygodniach. Wyniki każdego spotkania roboczego partnerstwa były konsultowane i uzgadniane z partnerami, dotyczy to w szczególności priorytetowych, wspólnych działań. Spotkania robocze partnerstwa umożliwiły wymianę doświadczeń oraz stworzyły warunki konsultacji w tym zgłaszania i rozwijania działań partnerskich.
W opracowaniu strategii z powiatu dębickiego wzięli udział przedstawiciele poniższych instytucji i organizacji uczestnicząc w spotkaniach asocjacyjnych projektu w styczniu i lutym 2014;
•Gmina Miasto Dębica,
•Gmina Żyraków,
•Gmina Brzostek,
•Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy,
•Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej,
•Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości,
•Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych AVANTI,
•FPHU Sekwoja Grzegorz Siry,
•Studio Gawle Marek Gawle.
Więcej informacji o projekcie: http://www.prom-rzeszow.pl/informacje-o-projekcie