You are currently viewing Pomysł zrealizowali i nie poddali się

Pomysł zrealizowali i nie poddali się

 

Zakończyliśmy realizację projektu Świetlica “Zgrana Załoga” razem z grupą nieformalną Razem dla Nagoszyna. Inicjatywa adresowana była do dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz młodzieży od 14 lat do 16 lat. Działania w ramach projektu prowadzone były w ZSP w Nagoszynie oraz na terenie wsi Nagoszyn. W budynku szkoły zostały udostępnione sale na potrzeby realizowania zajęć świetlicowych. Tutaj był ośrodek koordynowania i monitorowania całego przedsięwzięcia. Zajęcia świetlicowe odbywały się od 12 września 2014 r. do 9 grudnia 2014r. 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Dzięki realizacji projektu sale przeznaczone do zajęć świetlicowych zostały wyposażone w pomoce: planszowe gry edukacyjne, gry manualne, sprzęt sportowy, sprzęt do realizacji zajęć plastycznych, sprzęt do zabaw relaksacyjnych i muzycznych (wartość zakupionego sprzętu 5000 zł).
W realizację projektu „Świetlica „Zgrana załoga” zaangażowani zostali rodzice, nauczyciele, a wszystkie działania wspierane były przez członków Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej. Filarami działań byli rodzice: Lidia Ciurkot i Łucja Cyran, z ramienia szkoły – nauczyciele: Beata Erazmus, Małgorzata Mendel, Alina Szewc, Dorota Lipa, Agnieszka Dybaś, Danuta Wojtaszczyk, Sylwia Buszek-Rusek, Urszula Pazdan, Ireneusz Dzień, z ramienia stowarzyszenia: Krystyna Kania, Aneta Ćwik. Koordynatorem projektu była Diana Wójcik.
Inicjatywa dofinansowana była z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.