You are currently viewing Narodowe Czytanie w Gminie Żyraków

Narodowe Czytanie w Gminie Żyraków

Z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w trzeciej edycji Narodowego Czytania 2014 roku publicznie odczytywano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W Gminie Żyraków organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Publicznych w Żyrakowie, Wójt Gminy Żyraków. W czytanie zaangażowali się: wójt, radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, strażacy, nauczyciele i uczniowie. Wzorcową lekcję głośnego czytania fragmentu „Trylogii” przedstawiła Diana Wójcik wiceprezes Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej. Krystyna Kania z rąk organizatorów otrzymała egzemplarz „Potopu” z dedykacją oraz odciskiem okolicznościowej pieczęci z logo Narodowego Czytania przesłanej z Kancelarii Prezydenta RP.