You are currently viewing Mechanizmy współpracy finansowej

Mechanizmy współpracy finansowej

Mechanizmy współpracy finansowej to dwudniowe szkolenie w Rzeszowie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Ludowej dla przedstawicieli samorządów lokalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Gminę Żyraków reprezentowało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej oraz przedstawiciele samorządu lokalnego. Oprócz teoretycznej wiedzy przekazanej przez radcę prawnego Tomasza Kucharskiego i specjalistę ds. finansów Michała Kudłacza bezcenne okazały się zarówno dobre jak i złe praktyki z innych gmin: Łańcut, Pilzno, Ropczyce, Stary Dzików, Krosno, Zarszyn, Miejsce Piastowe, Niwiska, Żyraków, Tarnowiec. Szkolenie uzbroiło uczestników w wiedzę na temat instrumentów współpracy finansowej między samorządami a organizacjami pozarządowymi: powierzania zadań publicznych, umów wieloletnich, trybu pozakonkursowego, dotacji inwestycyjnych, inicjatyw lokalnych, pożyczek, poręczeń, budżetu partycypacyjnego.