You are currently viewing Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej

Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej

23 marca 2014 roku w Dworku w Straszęcinie zebrali się członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej. Uczestnicy obradowali w następującym porządku:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SRZW.
2. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działalności SRZW za rok 2013 przez prezesa i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013 przez skarbnika.
3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6. Głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
7. Ustalenie wysokości składek na rok 2014.
8. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2014.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.