You are currently viewing 4 x S czyli Sobota, Sport, Sposób na nudę, Satysfakcja

4 x S czyli Sobota, Sport, Sposób na nudę, Satysfakcja

Od sierpnia realizowany jest przez stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej projekt „4 x S czyli Sobota, Sport, Sposób na nudę, Satysfakcja”. Celem projektu jest integracja mieszkańców gminy Żyraków podczas udziału w różnorodnych zajęciach rekreacyjnych w sobotnie popołudnia, wieczory oraz stworzenie możliwości dzieciom, młodzieży i dorosłym na realizowanie pomysłów aktywności fizycznej w bezpiecznej przestrzeni. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Żyraków. Natomiast większość działań w ramach projektu jest prowadzona na terenie wsi Nagoszyn – na hali sportowej, boisku, wykorzystując sprzęt siłowni i sprzęt sportowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Wielkim powodzeniem w czasie spotkań cieszy się gra w bilard. W Zespole Szkół Publicznych w Nagoszynie szkole spotykają się dzieci, młodzież, dorośli i tam jest ośrodek koordynowania i monitorowania całego przedsięwzięcia. Część zajęć rekreacyjnych (Grupa Włóczykijów) realizowana była na terenie sołectw Nagoszyn i Korzeniów.
Tak więc w każdą sobotę w godz. 15-18 – sport w różnych wydaniach dla mieszkańców gminy w wieku od 1 roku do 101 lat. ?
Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej realizuje projekt przy wsparciu finansowym ze środków Programu “Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą wiejską Dębica, Gminą Pilzno, Gmina Żyraków i firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Zobacz galerię