You are currently viewing Zapał, energia i młodość zwyciężyła nudę

Zapał, energia i młodość zwyciężyła nudę

Młodzież gimnazjalna spotkała się w sali teatralnej w Nagoszynie.
Zawiązała się grupa inicjatywna. Po burzy mózgów, wybrali pomysł, który chcą wspólnie zrealizować.
Wspierała ich Beatka, a pani Erazmus i młodzież to mieszanka pomysłów, zapału, wytrwałości i niespożytej woli działania.

Podobno dobry plan to 70% sukcesu, więc liczymy, że pomysł zyska aprobatę i wsparcie finansowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie “Równać szanse”