You are currently viewing „Z tradycją w przyszłość” w Zasowie

„Z tradycją w przyszłość” w Zasowie

Graby, dęby, buki z zasowskiego parku opowiedziałyby niejedną historię, której były świadkami i choć swym upartym trwaniem milczą, to wędrowiec wsłuchujący się w szum ich liści usłyszy wspomnienia dawnych dziejów… Mieszkańcy Gminy Żyraków i zaproszeni goście spotkali się w tej scenerii grądu, stawów, ruin dawnego dworu w Zasowie, aby usłyszeć, zobaczyć wspomnienie historii i tradycji Zasowa i z tradycją podążać w przyszłość.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zasowie świętowała jubileusz 140 – lecia powstania, Stowarzyszenie Zasowianki zaprezentowało wyroby rękodzielnicze, przedmioty dawnego użytku, miejscowe gospodynie przygotowały degustację potraw regionalnych, szkółkarze wystawili drzewa ozdobne jako przykład ich działalności, Zespół Szkół Publicznych w Zasowie prezentował taniec, teatr i piosenki strażackie, zaś dzieci z zespołu Rubiki taniec nowoczesny.

Najwięcej emocji wśród uczestników pikniku wzbudziła wypowiedź potomka Elżbiety i Witolda Łubieńskich – Tomasza Łubieńskiego. Pozostała bowiem w Zasowie szczególna pamięć o rodzinie Łubieńskich, jako tych arystokratach, którzy wprowadzili do wsi nowatorskie rozwiązania – szkółki drzew owocowych i ozdobnych oraz hodowlę róż, ale też kształtowali historię edukacji, organizacji strażackiej, co też wielokrotnie powtarzali w wypowiedziach i poseł Jan Warzecha, i poseł Kazimierz Moskal, i prezes Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie Władysław Tabasz. Sam Tomasz Łubieński zaznaczył, mówiąc o swojej rodzinie, że Łubieńscy byli arystokratami, którzy nie skupiali się tylko na dworskim życiu skoncentrowanym na zabawach, balach i polowaniach, ale ważny był dla nich etos pracy, który kształtował bardzo silnie poczucie patriotyzmu.

Organizatorzy przedsięwzięcia: OSP w Zasowie, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej i Wójt Gminy Żyraków podkreślają, że zorganizowanie imprezy plenerowej „Z tradycją w przyszłość”, podczas której mieszkańcy Zasowa mogli zaprezentować lokalną tradycję, było możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich “Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania “PROWENT” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Prezes OSP w Zasowie, Krzysztof Typer podkreślał również, że takie przedsięwzięcie jest dziełem wielu otwartych serc i wielu pracowitych dłoni przyjaciół pięknego i bogatego w tradycje Zasowa.

Medale, wyróżnienia dla strażaków ochotników w Zasowa

Poczty sztandarowe, orkiestra dęta, defilady strażackie, władze państwowe, mundurowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne to obraz strażackiego święta w Zasowie. Mszą Świętą koncelebrowaną przez kapelana strażaków, Józefa Jasiurkowskiego Ochotnicza Straż Pożarna w Zasowie rozpoczęła świętowanie jubileuszu 140 – lecia powstania organizacji. Zdaniem Władysława Tabasza, historyka i prezesa Wojewódzkiego Związku OSP w Rzeszowie to jedna z najstarszych organizacji strażackich w województwie, która od 1873 roku bezinteresownie niesie pomoc mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia. „W ciągu 140 lat istnienia straży wielokrotnie zmieniał się jej skład, a pracą strażaków kierowali różni prezesi, komendanci, ale najważniejsze wartości nie uległy nigdy zmianie. Strażacy zawsze, bez względu na zabory, panujący ustrój, czy sytuację polityczną, ponad wszystko cenili człowieka, za którego nierzadko narażali życie – mówił wójt gminy Żyraków, Marek Rączka, życząc strażakom-ochotnikom, aby zawsze ich przyjeżdżało tylu z akcji, ilu na nią wyjeżdża, a sprzęt strażacki nie miał potrzeby być używany i wykorzystywany.

Podczas wyjątkowej uroczystości wręczone zostały medale i wyróżnienia: Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa: Adam Frączek, Jan Dubiel, Stanisław Dubiel, Stanisław Matraj, Stanisław Wiercioch. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa: Paweł Krawczyk, Krzysztof Persak, Adam Giza, Sławomir Durołek, Józef Giza, Michał Rogowski. Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Krzysztof Frączek, Grzegorz Frączek, Robert Typer, Wojciech Kosiński, Grzegorz Dubiel, Bogdan Dubiel i Tomasz Zieliński.
Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: Stanisław Typer – za 65 lat służby w OSP, Zbigniew Kubisztal – 40 lat, Józef Kopacz – 40, Wiesław Kieraś – 35, Józef Kosiński – 35, Jan Wałęga – 30, Krzysztof Typer – 30, Stanisław Dziurgot – 25, Stanisław Kubisztal – 25, Stanisław Pietrucha – 25 lat.

Pielęgnowanie pamięci o tamtych czasach i czynach ludzi to obowiązek młodych ludzi – podsumowała przedsięwzięcie Diana Wójcik wiceprezes Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, współprowadząca uroczystość z Krzysztofem Typrem prezesem OSP w Zasowie – mieliśmy okazję zobaczyć, jak przeszłość i tradycje łączą się z nowoczesnością, dlatego strażackie święto przyciągnęło tak szeroką rzeszę uczestników.