You are currently viewing „Z tradycją w przyszłość” w Zasowie

„Z tradycją w przyszłość” w Zasowie

9 czerwca br. OSP w Zasowie, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej oraz Wójt Gminy Żyraków zapraszają na uroczystość „Z tradycją w przyszłość”. Odbędzie się ona w postaci plenerowej imprezy integracyjnej w Zasowie. Całość przedsięwzięcia rozpocznie Msza Święta o 15 00 w miejscowym kościele, a potem część oficjalna odbywać się będzie na terenie ZSP w Zasowie. Oczywiście wieczorową porą organizatorzy zapraszają na zabawę przy dźwiękach miejscowej kapeli.

Realizacja przedsięwzięcia „Z tradycją w przyszłość” zaprezentuje wiekowe dziedzictwo kulturowe Zasowa. Podczas imprezy integracyjnej mieszkańcy Zasowa będą promować lokalną historię, tradycję wyrobów rękodzielniczych, działalność szkółkarską, muzykę miejscowego zespołu muzycznego, a przybyłych gości zaproszą również do degustacji lokalnych potraw regionalnych. Nie spodziewaliśmy się, że przygotowanie przedsięwzięcia skupi tak wielu mieszkańców Zasowa – podkreśla Krystyna Kania, prezes stowarzyszenia wspierającego zasowian. Pomagają i Stowarzyszenie Zasowianki, i strażacy, i parafia, i szkółkarze i nauczyciele, dzieci i młodzież z miejscowej szkoły. Prezes OSP, Krzysztof Typer podkreśla, że nieodłącznym elementem tradycji Zasowa jest Ochotnicza Straż Pożarna, dlatego też strażacy – ochotnicy zaprezentują 140 –letnią tradycję swej działalności, a na tak prestiżowej imprezie plenerowej nie zabraknie oddania honorów tym najbardziej zasłużonym, którzy swoją postawą podczas służby drugiemu człowiekowi niejednokrotnie udowodnili, że są godni noszenia na piersiach orderów najwyższej rangi.

Podczas imprezy plenerowej „Z tradycją w przyszłość” spotkają się ludzie reprezentujący różne pokolenia, posiadający różne doświadczenia i różny światopogląd, ale spotkanie przyczyni się do ich integracji, bowiem przedsięwzięcie ocali od zapomnienia przeszłość zamkniętą w ludzkiej pamięci i budować będzie to, co najcenniejsze – więzi międzyludzkie i poczucie dumy z lokalnego dziedzictwa. Warto też zwrócić uwagę, że przedsięwzięcie umocni współpracę trzech sektorów (państwowego, biznesu i organizacji pozarządowej) w budowaniu poczucia wspólnoty i odpowiedzialności społecznej.

Działalność Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej oparta jest na społecznej pracy członków, którzy, podejmując, oddolne inicjatyw lokalnych społeczności, budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności społecznej na terenie Gminy Żyraków. Stowarzyszenie bardzo uważnie wsłuchuje się w głos mieszkańców poszczególnych wsi, bo każda miejscowość jest integralną częścią małej ojczyzny Gminy Żyraków, ale też każda miejscowość kultywuje na swój sposób historię, tradycję wsi oraz promuje te elementy, z których jest dumna, aby budować na takim fundamencie tradycji swoją przyszłość. Tradycją wielu lat rozwijania społecznych inicjatyw w Gminie Żyraków stały się dążenia każdej z miejscowości do prezentowania swej tradycji, kultury innym mieszkańcom Gminy Żyraków, powiatu i województwa. Z taką inicjatywą wyszła również Ochotnicza Straż Pożarna w Zasowie. Ochotnicy Strażacy we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Zdziałamy Więcej przy ogromnym zaangażowaniu lokalnej społeczności Zasowa zorganizują imprezę integracyjną „Z tradycją w przyszłość”.