You are currently viewing Współpraca może tylko budować…

Współpraca może tylko budować…

8 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Górze Motycznej odbyło się zakończenie wspólnego przedsięwzięcia STOWARZYSZENIA RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ, DĘBICKIEGO KLUBU BIZNESU, SAMORZĄDU LOKALNEGO GMINY ŻYRAKÓW, PRO CARPATHII z RZESZOWA oraz ZSP w NAGOSZYNIE, ZSP w GÓRZE MOTYCZNEJ, STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ WIEJSKICH „GÓRZANKI” z GÓRY MOTYCZNEJ, OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE MOTYCZNEJ.


W ramach realizacji inicjatywy podjęto działania:
• odtworzenie relacji, zapisanie wspomnień – przeprowadzenie wywiadów z żyjącymi jeszcze świadkami spotkań z Józefem Dziurgotem,
• odszukanie materiałów dokumentujących życie i działanie Józefa Dziurgota – archiwa gminne, kościelne, państwowe, rodzinne,
• opracowanie historyczne – umieszczenie życia i działań Józefa Dziurgota na tle faktów historycznych,
• wydanie publikacji,
• prezentacja bohatera przed lokalną społecznością (prelekcja, połączona z rozdaniem publikacji),
• zainicjowanie wśród instytucji państwowych działań, mających na celu, przedstawienie postaci Józefa Dziurgota przed społecznością całego kraju poprzez przekazanie zgromadzonych materiałów do Instytutu Pamięci Narodowej w formie listu zachęcającego tę instytucję do podjęcia w/w działań.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” z Góry Motycznej,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Motycznej,
ZSP w Górze Motycznej oraz ZSP w Nagoszynie
za pomoc w zorganizowaniu spotkania będącego zwieńczeniem realizowanej inicjatywy.

Wasza pomoc przyczynia się do budowania dobra wspólnego, Wasze działania budują więź lokalną kształtującą wierność przekazu obyczajowego i moralnego oraz psychiczne poczucie przynależności do określonego świata wartości i emocji, Wasze zaangażowanie pozwala lokalnej społeczności podejmować działania i rozwiązywać istniejące problemy.

Zarząd Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej
Krystyna Kania, Diana Wójcik, Aneta Ćwik.