You are currently viewing W Rzeszowie wyróżniono wolontariusza i inicjatywę obywatelską z gminy Żyraków.

W Rzeszowie wyróżniono wolontariusza i inicjatywę obywatelską z gminy Żyraków.

Mając na względzie szczególną rolę organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy w życiu społeczności lokalnych, Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych, chcąc uhonorować i docenić bezinteresowne zaangażowanie osób w społeczną działalność, ustanowiła coroczną nagrodę dla Wolontariusza oraz Inicjatywy Obywatelskiej Podkarpacia. Nagrody te są próbą podziękowania za zaangażowanie wolontariuszy oraz społeczne inicjatywy. 22 października 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podczas debaty „Dobro wspólne – lepsza przyszłość”, wręczono nagrody w IV edycji konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych za rok 2012.

Doceniając szczególną rolę Wolontariusza z Gminy Żyraków w codziennej działalności ze Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych uhonorowała Dianę Wójcik (II miejsce) w kategorii: “Wolontariusz Podkarpacia”. Wręczenie nagród było okazją do podziękowania za trud i poświęcenie włożone w działalność społeczną. Było również okazją do podkreślenia znaczenia i docenienia działań wolontariuszy, których wysiłek przynosi wymierne efekty.

W konkursie Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2012 wyróżniono Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej za inicjatywę „Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas. Gmina Żyraków w kolorze sepii”. Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę, że inicjatywa oceniana była w oparciu o następujące kryteria: społeczne znaczenie inicjatywy, umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu, efektywność wykorzystania dostępnych środków, poziom aktywizacji społecznej, zakres i trwałość działalności, innowacyjność oraz umiejętność podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami publicznymi z regionu.

Jest to sukces nie tylko stowarzyszenia, ale również powód do dumy dla mieszkańców całej gminy, bo tu, w trzynastotysięcznej gminie Żyraków realizowane są ciekawe pomysły doceniane w powiecie i województwie. Sukces ten jest wynikiem zrównoważonej współpracy biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych i wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego przez te trzy sektory. Warto dołożyć starań, by promować ideę Wolontariatu czyli dobrowolnego i świadomego angażowania się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by wolontariat był doceniamy i uznawany nie tylko od święta, ale i na co dzień – podsumował wójt Gminy Żyraków Marek Rączka.