You are currently viewing W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków

W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej zakończyło działania związane z przedsięwzięciem „Rowerem po gminie Żyraków w poszukiwaniu magii miejsc” uroczystym otwarciem wystawy w Dworku w Straszęcinie.

Kiedyś zrodził się pomysł, aby przekonać wszystkich, że Gmina Żyraków to nie tylko aktywni mieszkańcy, ale również urokliwe miejsca, a tym samym pokazać młodym ludziom, że to, co najpiękniejsze jest obok nich i warto przez pryzmat tych miejsc budować wizerunek małej ojczyzny. Projekt “Rowerem po gminie Żyraków” odpowiadał na podstawowe potrzeby mieszkańców: chęć działania, angażowania się na rzecz dobra wspólnego, integrowania się wokół określonego działania, wspólnego bycia razem oraz chęć oswajania przestrzeni, w której się żyje, ale też przekonał wszystkich, aby chcieli dostrzegać piękno wokół. Wójt gminy Żyraków, Marek Rączka zauważa, że tego rodzaju inicjatywy budują dobro wspólne, którym w tym wypadku jest przekonanie mieszkańców lokalnych społeczności, że żyją w gminie, która może zachwycać pięknymi miejscami odkrywanymi przez dzieci, młodzież i dorosłych. W ramach działań stowarzyszenia odbyły się wycieczki rowerowe, konkurs fotograficzny i wystawa zdjęć w Dworku w Straszęcinie.

Na konkurs “W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków” organizowany przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w 2013 roku wpłynęło 166 fotografii. Dnia 18 października 2013 roku jury w składzie:
Michał Kania, Damian Lis, Jan Kania, Adam Wójcik przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:
I miejsce za fotografię „Dworek w Korzeniowie” dla pana Łukasza Wodnia
II miejsce za fotografię „Niebo w ogniu” dla pana Krzysztofa Niedzielskiego
III miejsce za fotografię „Jesienny cmentarz w Nagoszynie” dla pani Faustyny Żmudy
oraz wyróżnienia za fotografię „Piękny park w Zasowie w jesiennych barwach” dla pani Magdaleny Grdeń
za fotografię „Zapomniany dwór w Zasowie” dla pani Sabiny Skwiry
za fotografię „Światło z nieba” dla pani Małgorzaty Mendel
za fotografię „Ja tu pilnuję” dla pani Wanessy Wardzały

Ponadto przez dwa tygodnie wybrane przez uczestników fotografie poddane były ocenie internautów. Zdjęcia zobaczyło 7723 osoby. Jury w w/w składzie przyznało Nagrodę Internautów za największa ilość polubień/lajków panu Krystianowi Paździorowi za fotografię „Zachód słońca w gminie Żyraków”. Zdjęcie otrzymało 804 polubienia.

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej przekazało uczestnikom i laureatom nagrody rzeczowe, upominki, dyplomy, gadżety ufundowane w ramach projektu “Rowerem po gminie Żyraków w poszukiwaniu magii miejsc “.
Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” – edycji 2013, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz lokalnymi partnerami: Gminą Dębica, Gminą Pilzno i Gminą Żyraków. Dziękujemy również za wsparcie rzeczowe: studio gawle z Dębicy, Cukierni Barbara Bassara z Dębicy, Firmie Handlowej A.D.Mądro z Żyrakowa, zespołowi The Shock Qwintet.

Galerię fotografii “Magiczne miejsca Gminy Żyraków” można oglądać w Dworku w Straszęcinie
środa; w godz. 8.00 – 12.00
piątek; w godz. 13.00 – 17.00

Poniżej nagrodzone fotografie z Gminy Żyraków z magią w tle oraz fotorelacja