You are currently viewing „W poszukiwaniu magii miejsc Gminy Żyraków”

„W poszukiwaniu magii miejsc Gminy Żyraków”

Stowarzyszenie RZW zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, by zachęcić do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych w Gminie Żyraków oraz dostrzec magiczne miejsca i podkreślić walory Gminy Żyraków.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania) i zaakceptowanie warunków uczestnictwa. W konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie (do pobrania)

Poprzez realizację projektu „Rowerem po Gminie Żyraków w poszukiwaniu magii miejsc” odwiedziliśmy już Korzeniów, Zasów i Straszęcin. Okazało się, że wycieczki są bardzo czasochłonne i dlatego mogliśmy sfotografować tylko niektóre elementy tamtejszego krajobrazu (Korzeniów: dwór Szerauców, kapliczkę Najświętszej Panny Maryi z 1920 roku ufundowaną przez Antoniego Potockiego (właściciel Korzeniowa), grób Leopolda Szerauca (ostatni właściciel) i cmentarz historyczny w Korzeniowie, cmentarz w Bobrowej zmarłych w latach 1872-1873 na choroby zakaźne, kilkusetletni dąb – pomnik przyrody w Korzeniowie, pozostałości po dworze Łubieńskich w Zasowie, kościół w Zasowie, drewniane domy na trasach, przestronne pola szkółkarzy z Zasowa – charakterystyczny element tamtego terenu, kaplicę mieszkańców Mokrego należących do AK wywiezionych na Sybir w 1944 r., rozległe pola uprawne i rolników podczas żniw, zespół dworsko-pałacowy w Straszęcinie wraz z przyległym parkiem ze starym i pięknym drzewostanem, Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Borowiec oraz grotę NMP z Lourdes.

Podczas wycieczek rowerowych uczestnicy zapoznawali się z historią miejsc, budynków oraz odkrywali techniczne aspekty fotografowania. Instruktor fotografii Damian Lis zachęcał uczestników plenerowego kursu fotograficznego, by robili zdjęcia z pomysłem, czyli z pewną wizją jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki. Zapoznawał ich z elementarnymi zasadami tworzenia obrazu fotograficznego oraz odpowiednimi technikami fotograficznymi. Pokazywał uczestnikom różne techniki oraz sposoby wyrażania emocji na fotografiach.
Zapraszamy na kolejny wyjazdy w poszukiwaniu magii miejsc. W najbliższy czwartek (8.08.2013) wyjazd do Wiewiórki i Góry Motycznej spod UG godz. 1530

Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” – edycja 2013, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz lokalnymi partnerami: Gminą Dębica, Gminą Pilzno i Gminą Żyraków.

Zobacz plakat