You are currently viewing Standaryzacja pracy w Stowarzyszeniu Razem Zdziałamy Więcej

Standaryzacja pracy w Stowarzyszeniu Razem Zdziałamy Więcej

Od grudnia 2012r. do kwietni 2013r. kadra zarządzająca organizacjami pozarządowymi mogła podnosić kwalifikacje w ponad stugodzinnym szkoleniu “NGO Master” organizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w trzech województwach w Polsce: mazowieckim, podkarpackim i pomorskim. Dzięki udziałowi w kursie Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej działające na terenie Gminy Żyraków podniosło kwalifikacje kadry zarządzającej oraz wprowadziło standardy działań do swojej organizacji.

Na uroczystej gali zakończenia kursu w Hotelu Bristol w Rzeszowie Diana Wójcik wiceprezes Stowarzyszenia odebrała dyplom ukończenia kursu potwierdzający kompetencje i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania organizacją w oparciu o standardy.

W obecności kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi wójt Marek Rączka odebrał podziękowanie dla Gminy Żyraków za wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych. “Na terenie Gminy Żyraków siedzibę ma 12 organizacji z III sektora, zauważam – mówił Marek Rączka, że w ostatnim czasie zintensyfikowały się działania społeczne mieszkańców i doceniam to, że organizacje pozarządowe chcą partycypować w lokalnej samorządności, bo aktywni, energiczni, kreatywni potrzebni są zawsze.”

Samorząd może podjąć próby “podzielenia się” obowiązkami wynikającymi ze sprawowania władzy, a organizacja pozarządowa wpisać się bardziej świadomie w cele realizowane przez samorząd na poziomie lokalnym czy regionalnym. Wtedy obie strony mogą spotkać się jako partnerzy, którzy współpracują przy tworzeniu polityk publicznych rozumianych jako planowanie i wdrażanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Podczas kursu współpracowaliśmy m.in. z: Stowarzyszaniem Ludzi Twórczych z Brzozowa, Fundacją Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszeniem Moja Białołęka z Warszawy, Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z Rzeszowa, Komitetem Lokalnym Studentów AIESEC z Rzeszowa, Fundacją bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa, Fundacją Rozwoju “Dobre Życie”, Rzeszowską Akademią Fotografii, Fundacją Teatrikon, Stowarzyszeniem na rzecz dzieci ADHD.

Przeczytaj więcej:
Gmina Żyraków wspiera organizacje pozarządowe
Wspierają trzeci filar

Zobacz galerię