You are currently viewing Rajd rowerowy do Straszęcina

Rajd rowerowy do Straszęcina

Przebyliśmy trasę: Żyraków – Straszęcin – Żyraków.
Mogliśmy zachwycać się nie tylko zewnętrznym wyglądem dworu w Straszęcinie, ale również wnętrzem. Pani Halina oprowadziła nas po eleganckich pokojach wewnątrz zabytkowego budynku i tu podziwialiśmy wnętrza dworu z XVIII wieku, przebudowanego w I. poł. XIX wieku dla Atanazego Raczyńskiego, a wyremontowanego w 1984 roku przez Kombinat Rolno-Przemysłowy Igloopol.
Rajd był znakomitą okazją, żeby zobaczyć Dwór Stubenvollów (ostatnich przedwojennych właścicieli dóbr dworskich w Straszęcinie) i przejść się dworskimi alejkami parkowymi, bo tu historię dworu opowiadają modrzewie i graby, których średnica przekracza 120 cm, ale też lipy, jesiony, cisy, topole, kasztanowce, sosny. Odpoczywaliśmy też na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, który posiada zaplecze sportowe i hotelowe. Tu kiedyś odbywały się zgrupowania piłkarskiej kadry narodowej, ważne spotkania na szczeblu wojewódzkim, a nawet państwowym. Obecny właściciel prowadzi rewitalizację terenu. Potem zatrzymaliśmy się przy grocie maryjnej, która powstała w 2012 r. z inicjatywy tamtejszego proboszcza, ks. Bogusława Czecha, a w jej ścianie wbudowano oryginalny kamień przywieziony z sanktuarium w Lourdes. Sfotografowaliśmy też kościół parafialny. Wszystkim odwiedzonym przez nas miejscom w Straszęcinie towarzyszyły warsztaty fotograficzne prowadzone przez pana Damiana Lisa.

Projekt „Rowerem po Gminie Żyraków w poszukiwaniu magii miejsc” realizowany przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej jest współfinansowany ze środków Programu “Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i lokalnymi partnerami: Gminą Dębica, Gminą Pilzno i Gminą Żyraków.