You are currently viewing Publikujemy ulotkę informacyjną

Publikujemy ulotkę informacyjną

Członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej to mieszkańcy różnych miejscowości, reprezentujący różne zawody, różne wykształcenie, różny status materialny, różny wiek, sprawujący różne funkcje społeczne, ale łączy ich wspieranie i promowanie obywatelskiego zaangażowania i zainteresowania sprawami Gminy Żyraków. Rozumieją, że poświęcenie choćby godziny w tygodniu na działalność na rzecz lokalnych społeczności jest cenną inwestycją w przyszłość tych społeczności. Stąd biorą się pomysły na szereg działań na rzecz dobra wspólnego, stąd wzięła się inicjatywa powstania tej organizacji pozarządowej.
Stowarzyszenie podejmowało na rzecz mieszkańców Gminy Żyraków szereg inicjatyw, o których mówią z dumą m. in. w ulotce informacyjnej umieszczonej na stronie stowarzyszenia (http://razemzdzialamywiecej.org//) w zakładce „DO POBRANIA” lub dostępnej w siedzibie stowarzyszenia w wersji papierowej. Ta niewielka broszurka zawierająca w pigułce dotychczasowe wspólne działania członków stowarzyszenia to dzieło graficzne Magdaleny Dolczak (projekt graficzny, opracowanie komputerowe, wybór fotografii z archiwum stowarzyszenia) oraz Agnieszki Dybaś (opracowanie tekstowe).
Ulotka zawiera:

  • misję stowarzyszenia,
  • fotograficzny skrót będący podsumowaniem dotychczasowych działań,
  • informację o naszych partnerach zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Taka forma informowania lokalnych społeczności o realizowanych zadaniach przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej jest możliwa dzięki dofinansowaniu z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH z priorytetu „Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie” w obszarze „Rozwój potencjału organizacji pozarządowych” pod tytułem „Każdy mocny – wszyscy skuteczni” – zadania realizowanego w okresie od 1 czerwca 2013 do 31 października 2013 w formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.