You are currently viewing Podsumowali działania

Podsumowali działania

O sile organizacji społecznej, jej znaczeniu i randze świadczą przede wszystkim osoby, które ją tworzą – ocenia marcowe spotkanie członków Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej prezes Krystyna Kania. Członkowie NGO-u pracują w organizacji lub ją wspierają, realizując przyjętą misję i cele statutowe. Integracja zespołu oraz utrwalanie więzi będzie sprzyjać podejmowanym działaniom, dlatego spotykamy się i przy kawie rozmawiamy o tym, co było i o tym, co będzie.

Nasze działania dokumentuje w Kronice Stowarzyszenia Beata Erazmus, a dyskusje prowadzimy również na Facebooku. Celem Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej jest podejmowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, integracyjnym, rekreacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Żyraków, wspieranie działań na rzecz integracji mieszkańców Gminy Żyraków oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Marcowe spotkanie stowarzyszenia miało charakter sprawozdawczy z działalności Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej za rok 2013. Prezes stowarzyszenia, Krystyna Kania przedstawiła przedsięwzięcia, które udało się zrealizować, zaprezentowała członkom sukcesy i porażki działań organizacji oraz wyciągnęła wnioski do dalszej pracy. Skarbnik stowarzyszenia, Aneta Ćwik zapoznała zgromadzonych z sytuacją finansową stowarzyszenia. Opinię na temat dokumentacji merytorycznej i finansowej przedstawił w imieniu komisji rewizyjnej Robert Ćwik.

Podczas krótkiej dyskusji podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2013. Podjęto również uchwałę wprowadzającą standaryzację procesu komunikacji w Stowarzyszeniu Razem Zdziałamy Więcej.

Zobacz galerię