You are currently viewing Po doświadczenie do stolicy… Reprezentujemy Podkarpacie w Warszawie

Po doświadczenie do stolicy… Reprezentujemy Podkarpacie w Warszawie

Trzy osoby ze Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej zostały zaproszone do uczestniczenia w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego.

Projekt pod nazwą “Sprawne i profesjonalne organizacje – rozwój zasobów organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz dzieci i młodzieży. Dzięki zaplanowanym w okresie od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. cyklom szkoleń, konsultacji i seminariów ponad czterdziestu przedstawicieli z 12. różnych organizacji zostanie wyposażonych w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i zarządzania programem organizacji. Spotkania służą zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, omawiają formy i sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, ale przede wszystkim są nieocenionym źródłem wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami organizacji stawiającymi sobie za cel działanie z młodymi ludźmi.

Dzięki konsultacjom prawno-formalnym oraz superwizjom uczestnicy szkolenia uzupełniają wiedzę z zakresu prawa oraz innych obszarów działań organizacji pozarządowych a indywidualny coaching wskazuje drogi do dynamicznego rozwoju i osiągania zamierzonych celów. Wyjazdy do Warszawy są również okazją, by zwiedzać stolicę.

Więcej informacji na stronie: www.fio-sepolno.c0.pl

 

Zobacz galerię