You are currently viewing Non scholae sed vitae discimus

Non scholae sed vitae discimus

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej z gminy Żyraków zakończyło realizację projektu „Każdy mocny – wszyscy skuteczni” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przedsięwzięcie wzmocniło wiedzę i umiejętności członków stowarzyszenia, pozyskało nowych entuzjastów wspólnej pracy non profit na rzecz mieszkańców gminy Żyraków oraz przyczyniło się do opracowania i wydania broszurki promującej działania organizacji.
Aktywni członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w dwóch trzydniowych szkoleniach z profesjonalnymi trenerami z zakresu diagnozy organizacji, zarządzania organizacją, finansowania, pozyskiwania nowych źródeł finansowych, dysponowania środkami publicznymi, budowania relacji w otoczeniu organizacji, promocja – wizerunek organizacji oraz w zakresie budowy i aktualizowania strony www.

W Dworku w Straszęcinie odbyło się pięć szkoleń warsztatowych z zakresu: procesów personalnych w organizacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, wystąpień publicznych, autoprezentacji oraz z zakresu poszukiwania indywidualnej ścieżki bycia liderem w organizacji i nt.: organizacji pożytku publicznego i wolontariatu w świetle nowej ustawy opp. Zajęcia w projekcie prowadzili: Małgorzata Dąbrowska, Stanisława Dentko, Anna Ferenc, Anna Kiwak, Paweł Werbowy. Na zakończenie projektu odbyła się sesja zamykająca, na której przyjęto wypracowany dokument „Strategię rozwoju”, zawierającą strategiczne cele i działania na kolejne lata dla stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy na bieżąco biorą udział w szkoleniach, aby sprawnie i profesjonalnie rozwijać działalność organizacji i przekonywać do jego inicjatyw jak największą liczbę mieszkańców Gminy Żyraków, bo Stowarzyszenie podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, integracyjnym, rekreacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Żyraków, wspiera działania na rzecz mieszkańców Gminy Żyraków oraz promuje lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Przedsięwzięcie „Każdy mocny – wszyscy skuteczni” służyło wspieraniu osób posiadających potencjał do aktywnego działania na rzecz „dobrych zmian” w naszym lokalnym środowisku.