You are currently viewing Biorą udział w szkoleniach, aby profesjonalnie działać

Biorą udział w szkoleniach, aby profesjonalnie działać

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej z Gminy Żyraków realizuje projekt „Każdy mocny – wszyscy skuteczni” sfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przedsięwzięcie ma za zadanie wzmocnić potencjał Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji członków organizacji oraz pozyskanie nowych, aktywnych członków. Stowarzyszenie, realizując projekt, wydało już broszurkę promującą działania organizacji. Aktywni członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w jednym trzydniowym szkoleniu wyjazdowym z profesjonalnym trenerem. Prezes Stowarzyszenia podkreśla, że Stowarzyszenia RZW na bieżąco bierze udział w szkoleniach, aby sprawnie i profesjonalnie rozwijać działalność organizacji i przekonać do jego inicjatyw jak największą liczbę mieszkańców Gminy Żyraków, bo Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, integracyjnym, rekreacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Żyraków, wspiera działania na rzecz mieszkańców Gminy Żyraków oraz promuje lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Koordynatorzy przedsięwzięcia chcą, aby projekt „Każdy mocny – wszyscy skuteczni” służył wspieraniu osób posiadających potencjał do aktywnego działania na rzecz „dobrych zmian” w naszym lokalnym środowisku. Od września 2012 do kwietnia 2013 członkowie stowarzyszenia spotykali się regularnie z dwunastoma organizacjami pozarządowymi z całej Polski w Warszawie i mieli okazję również przyjrzeć się pracy innych organizacji. Jak mówi Aneta Ćwik, takie doświadczenia są nie do przecenienia w codziennym prowadzeniu organizacji działającej non profit.